Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

D’acord amb el que estableix el Reglament Europeu sobre Protecció de Dades, així com en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable del tractament de les seves dades és Fun Providers.

Per a què utilitza Fun Providers seves dades personals?

Fun Providers utilitza les seves dades personals per a facilitar-li, per qualsevol mitjà la informació sol·licitada per vostè.

Per quina raó utilitza Fun Providers les seves dades personals?

La base jurídica que permet a Fun Providers tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat en emplenar i enviar els formularis habilitats a la web.

Amb qui comparteix Fun Providers seves dades personals?

Fun Providers no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per donar compliment a un mandat legal.

Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades personals?

Podrà consultar totes les seves dades incloses en fitxers de Fun Providers.
Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Podrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que hagi facilitat a Fun Providers, així com transmetre’ls a una altra entitat.
Podrà sol·licitar la limitació al tratactament de les seves dades:

– Quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades,

– Quan el tractament és il·lícid i vosté s’oposa a la supresió de les seves dades,

– Quan Fun Providers no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de relamacions,

– Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades pel cumpliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interés legítim, mentre es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevaleixen sobre els seus.

Per exercitar aquests drets és suficient amb dirigir-se, per escrit a Fun Providers o enviar un e-mail sol·licitant la informació, correcció o anul.lació a la direcció: info@fun-providers.com incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i direcció de correu electrònic.

Així mateix, en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades dut a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a info@fun-providers.com indicant en l’assumpte “ANUL·LACIÓ DE CONSENTIMENT”. Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d’enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o qualsevol altra autoritat competent.