Què és un NFT?

Què és un NFT?
febrer 10, 2022

“NFT” són les inicials de non-fungible token o token no fungible en català. És el terme de moda i, tot i que l’escoltem a tot arreu, és un concepte que no sempre és comprès. A Fun Providers, agència de comunicació i màrqueting digital, t’ajudem a entendre què és un NFT i com funciona.

Per comprendre què és un NFT, abans hem d’entendre què són els béns no fungibles. Un exemple de bé no fungible sèrie una obra d’art. Un quadre o una escultura no es consumeix a l’utilitzar-lo.

Comprès això, centrem-nos en els NFT. Són actius únics i no poden modificar-se. Només existeix un original. Tot i que pot haver-hi més peces iguals, tindran un número d’autenticitat. És a dir, poden comercialitzar-se 10 il·lustracions iguals però cada il·lustració d’aquest pack tindrà un NFT únic. Un NFT ens certifica que posseïm un original d’una peça digital.

comprar NFT
Mercat NFT a Binance.

Per materialitzar-lo, pensem en alguns articles digitals que podem comprar amb NFT: il·lustracions, escultures 3D digitals, skins per a videojocs, vídeos, textures, mobles virtuals… Recorda, sempre hauran de ser béns digitals, no físics.

vivienda virtual nft metaverso
Habitatge virtual NFT per a metaverso.

Com funcionen els NFT?

Els NFT vénen assignats amb el que seria un tipus de certificat digital d’autenticitat. Les metadades que així ho defineixen no poden ser modificades i registren el valor de partida i totes les adquisicions o transaccions que s’hagin fet, a més d’altres dades com podria ser l’autor.

En resum, si compres un contingut digital tokenitzats amb NFT, sempre quedarà constància del primer valor que tenia i per quant l’has comprat. Es realitza un registre de les transaccions.

Per adquirir aquestes peces digitals amb NFT, s’utilitzen determinades criptomònades que són compatibles amb la cadena de blocs de la xarxa utilitzada per comercialitzar-los.

mir4 juego nft
Mir4 és un videojoc NFT.

Per què la gent compra NFT?

La tendència de comprar NFTs va lligada a l’objectiu de revendre-ho per més diners. Un NFT és un actiu únic i això fa pensar que, com que no és il·limitat i a més ser no fungible (no es gasta amb el temps ni amb l’ús), pot augmentar de valor. Per tant, moltes d’aquestes adquisicions es consideren una inversió.

A Fun Providers, agència de comunicació i màrqueting digital, estem en constant innovació per assessorar-te i construir la teva estratègia en base a les últimes tendències i novetats tecnològiques del sector.

nft mas vendidos
NFT más vendidos en el marketplace Binance.